فال ابجد امروز / 29 مهر + فیلم
حجم ویدیو: 3.79M | مدت زمان ویدیو: 00:00:28

فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما :  د آ آ

تعبیر ابجد : آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری، با موفقیت فاصله ای نداری . افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد به زودی گشایشی در کارها پیدا می شود. از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آنست.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما :  آ آ ج

تعبیر ابجد : از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا چند روز آینده به آن میرسی. صدمه ای متوجه توست. صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و در آمد حرام دوری کن. در همه ی کارها به خدا توکل کن

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : آ د ج

تعبیر ابجد : طالعت خوب است اما از نیتی که کرده ای منصرف شو تا عاقبت کارت خیر شود. از بدیها پرهیز کن. رازت را نگه دار تا در حق تو دروغ نگویند از خوابی که دیده ای نترس عاقبت خوب خواهد شد ،اما آن را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد دوری کن یک نفر که نان و نمک تو را میخورد و ادعای دوستی با تو را دارد، با تو روراست نیست البته نمیتواند صدمه ای به تو بزند ولی مراقب او باش و به خدا توکل کن

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : د آ ج

تعبیر ابجد : طالع نیکی داری. کارت به زودی بالا می گیرد و به توفیقاتی دست پیدا می کنی. اگر مسافری داری به زودی خبر خوشی از او به تو می رسد. اگر گم شده ای داری آن را پیدا می کنی. دوستی داری که در پی راحتی توست. با توکل به خداوند به کار و زندگیت ادامه بده تا به آنچه که برای تو مقرر شده دست بیابی.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : د ج ب

تعبیر ابجد : در چند روز آینده خبر خوشی به تو می رسد. یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می آوری. کارها بر وفق مراد تو خواهد بود. سود یا پول زیادی نصیبت می شود. با دوستان خوب مشورت کن، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد و مال حلال خوبی به دست می آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن. می توانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ج ج آ

تعبیر ابجد : نیتت بر آورده می شود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده می شود. اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت. اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر است. به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به نیت و مراد دلت برسی

 

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : ج ب ج

تعبیر ابجد : طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود. خبر خوشی دریافت میکنی و به شادی و نشاط میرسی. زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت می کند مراقب خودت باش. از پول و درآمد حرام پرهیز کن. آینده خوبی در پیش داری. با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر ابجد : نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی. اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی. اگر قصد معامله و خرید و فروش داری از آن سود خواهی برد. اگر قصد سفر تجاری داری سودبخش خواهد بود خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : د ب د

تعبیر ابجد : طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان. سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری، از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد. و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی انشا الله

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما : د د آ

تعبیر ابجد : طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز می شوی و به مراد و مقصود می رسی. تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو می رسد. اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن. با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمی رسد.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : آ ب ب

تعبیر ابجد : فکری را که در سر داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود. قیل و قال و تلاش بیهوده مکن. از بدی دوری کن و به امر و مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن. از دروغ بر حذر باش، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند. تا چند روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد می شود. صبور باش.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : د ب د

تعبیر ابجد : طالع خوبی داری و به خواسته ات می رسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان. سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری، از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟