فال

  4364

  فال از ديرباز تا امروز در زندگي بسياري از افراد وجود داشته است. درواقع واژه فال به معناي شناخت آينده است و نوعي آگاهي يافتن از آنچه قرار است اتفاق بيفتد يا برعكس و ارائه يكسري راه حل براي جلوگيري از ضررهاي متعدد و احتمالي در زندگي است.

  فال انواع مختلفي دارد و در فرهنگ ها و كشورهاي مختلف انواع فال در بين مردم رايج است. مرسوم ترين فال ها عبارتست از: فال قهوه، فال ابجد، فال روزانه و فال حافظ كه در بين ايراني ها فال حافظ از معتبرترين و مهم ترين فال هاست كه در شب يلدا ، چهارشنبه سوري و عيد نوروز بسياري از هموطنان تفالي به حافظ شيراز مي زنند.

  اما اين سوال پيش مي آيد كه آيا فال نوعي خرافات است يا ريشه علمي دارد؟ بايد بدانيد كاري كه يك فال خوب انجام مي دهد روشن ساختن باورهاي ماست كه در ضمير ناخودآگاه ما پنهان شده و به عبارتي آينده اي كه فال براي ما پيشگويي مي كند از ضمير ناخودآگاه ماست نه سرنوشت ما و نوعي كشف درون انسان است. در خبرگزاري ركنا شما مي توانيد هر روز بسته به ماه تولدتان فال حافظ، فال روزانه و فال ابجد را مشاهده كنيد.

  نتیجه جستجو :

  ادامه