خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک پلاس

رکنا: در این کلیپ کلاغی را می بینید که سعی می کند با انداختن تکه سنگی در لیوان غذایی که در روی سطح آب هست را بالا…