هم اکنون دیگران می خوانند

خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک پلاس

رکنا: مرگ سفید یا بیماری سل در ایالت جنوبی جفرسون در کنتاکی مرگ 63 هزار نفر را در بیمارستانی به نام بیمارستان هیلز…