خبر ویژه :

خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک پلاس

رکنا: یک سرباز میانماری سنگی را پیدا کرده است که تمام فلزات را آب می‌کند.