خبر ویژه :

هم اکنون دیگران می خوانند

خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک پلاس

رکنا: این شناگر دانمارکی با ثبت بیشترین نفس گیری زیر آب رکورد بزرگی را به نام خود ثبت کرد.