خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک پلاس

رکنا: این دو زن که در شهرهای مختلف آمریکا زندگی می کنند و از وجود هم هیچ اطلاعی نداشتند، بعد از سال ها متوجه شدند که…