اخبار اختصاصی رکنا - کپی رایت

به گزارش اختصاصی رکنا، نازنین از جن ها می ترسید و تصور می کرد در خانه اش جن حضور دارد او استاد دانشگاه بود اما با توصیه دوستانش روانه محل کار یک جن گیر معروف به قاسم جن گیر شد.

قاسم جن گیر وقتی دید زن تنها به خاطر جن ها زندگی ترسناکی دارد ادعا کرد باید به خانه وی برود.
این جن‌گیر با خانم استاد وارد خانه‌اش شد قاسم زیر لب زمزمه‌هایی می‌کرد و بعد از بررسی از خانه، چند ورد دست‌نویس به نازنین داد و خواست آنها را در گوشه‌های اتاق بگذارد.
نازنین هم این کار را کرد مدتی گذشت اما نازنین هنوز جن ها را احساس می کرد این بار قاسم جن گیر نسخه عجیبی داشت نازنین باید ازدواج می کرد و این داماد چه کسی بهتر از قاسم که راز دار هم باید می بود مرد جن‌گیر پیشنهاد داد تا به عقد هم دربیایند و ادعا کرد جن‌ها به خاطر ازدواج زن و مرد از خانه می‌روند و دیگر باعث اذیت زن تنها نمی‌شوند. در حالی که نازنین به مرد جن‌گیر اطمینان داشت تصمیم گرفت برای رهایی از سایه جن‌ها با قاسم جن‌گیر ازدواج کند.
قاسم جن‌گیر با این زن تحصیلکرده و پولدار ازدواج موقت کرد و مدتی در کنار وی زندگی کرد اما نازنین باز جن ها را احساس می کرد.
مرد جن‌گیر از نازنین خواست تا وکالت‌نامه‌ای به وی دهد تا با فروش خانه از سایه جن‌ها فرار کنند. نازنین که به مرد جن‌گیر اعتماد داشت وکالت‌نامه‌ای به قاسم داد و قرار شد پس از فروش خانه مرد جن‌گیر خانه‌ای بخرد تا زن تنها زندگی جدیدش را در آنجا شروع کند اما همین وکالت‌نامه کافی بود تا زندگی قاسم تیره و تار شود.
قاسم پس از فروش خانه، زمانی که همه پول‌ها را گرفت و رفت تا خانه‌ای برای زن تنها بخرد دیگر از وی خبری نشد و نازنین هرچه با قاسم تماس گرفت گوشی موبایلش خاموش بود. 
مرد جن‌گیر حتی خانه‌اش را عوض کرده بود. نازنین به دادسرا شکایت برد و خیلی زود مرد جن گیر دستگیر شد و همه اتهامات را به گردن گرفت.قاسم جن‌گیر بعد از محاکمه روانه زندان شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟