جوزف تامسون جایزه نوبل را برای اثبات ذره بودن الکترون ها دریافت کرد و سپس پسرش همان جایزه را برای اثبات اینکه الکترون ها ذره نیستند بلکه موج هستند دریافت کرد. همین مسئله اختلافات خانوادگی میان پدر و پسر دانشمند را رقم زد.

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟