به‌گزارش اسکای، «کاتسوتچی جیتسوکاوا» حدود 10 برابر مقررات الکل مصرف کرده بود. این خلبان مست در حالی لو رفت که راننده خودرو خدمه پروازی فرودگاه هیثرو متوجه بوی الکل شد و آن را به مقامات فرودگاه گزارش داد.

قاضی فیلیپ متیوز گفت: این خلبان ژاپنی مسافران را درمعرض خطر قرار داده بود و هر اتفاقی ممکن بود بیفتد. هرگونه تصور درباره ادامه خلبانی وی وحشتناک و غیرقابل تصور خواهد بود. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟