گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان روستای سرمستان

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان روستای سرمستان

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان روستای سرمستان

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان روستای سرمستان

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان روستای سرمستان

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان روستای سرمستان

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن باشکوه نیمه شعبان روستای سرمستان

عکاس رضامحمدی

 

آیا این خبر مفید بود؟