تپه های منفرد در فال قهوه : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

سگ در فال قهوه : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

زن در فال قهوه : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

نردبام در فال قهوه : موفقیت و پیروزی، موفقیت شما حتمی است با شکیبایی آن را دنبال کنید.

کوزه در فال قهوه : با دوستان تان ملاقات می کنید.

لب در فال قهوه : از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا می کنید.

قایق در فال قهوه : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق (عشق و دوستی).

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟