کتاب در فال قهوه : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ؛ هرگز اورا ترک نکنید - تحصیل _ تفکر

بادام در فال قهوه : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به دست می آید - طالع خوش.

سه پایه در فال قهوه : حیله و نیرنگ _ دسیسه _ توسل به زور.

هدهد در فال قهوه : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی.

سد در فال قهوه : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

گلابی در فال قهوه : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - به فکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

گندم در فال قهوه : روزی حلال و سخاوتمندانه که با رنج و زحمت به دست آمده است.

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟