نان در فال قهوه : سمبل سرور و خوشحالی است - در حد توانائی انفاق کنید - مالتان برکت پیدا می کند.

مگس در فال قهوه : نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت می شوید، با دوراندیشی رفع مزاحمت کنید.

لامپ در فال قهوه : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر می دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

گردن بند در فال قهوه : عشق و نامزدی و شروع آن، گردن بند پاره : قهر و جدائی.

کلید در فال قهوه: حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند (موفقیت همه جانبه).

فنجان در فال قهوه :در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب به دست آوردن (هدیه و پاداش گرفتن).

سکه در فال قهوه :  رهائی از فقر و بدبختی، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی.

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟