آب در فال قهوه : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در حل مشکلات است.

ابر در فال قهوه : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم تان بهره مند خواهند شد.

انار در فال قهوه : صاحب زنی خوش سیما خواهید شد و از او منفعت خواهید برد.

ببر در فال قهوه : دشمن دلیر – بی باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

پر در فال قهوه: تن پروری، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

توپ در فال قهوه : نشانه ورزش و دو و میدانی است- با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید.

جاده در فال قهوه : (سرنوشت زندگی) به اهداف و مقاصدتان می رسید و حاجت تان برآورده خواهد شد.

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟