احتمال آسیب دیدگی در ورزش پیلاتس بسیار کم است.

 

 پیلاتس باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

 

بالا بردن قوای بدن و آزاد سازی افکار منفی از ذهن و فکر ورزش پیلاتس.

 

ﭘﯿﻼﺗﺲ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای کاهش دردھﺎی مهره ای و ﮐﻤﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ دھﺪ.

 

 ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ھﺎی ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻓﺮد وﺿﻌﯿﺖ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و سبب کشیدگی در ظاهر اندام می شود.

 

 پیلاتس باعث به وجود آورنده شکم صاف و کمر باریک است.

 

انعطاف پذیری ستون فقرات و ایجاد تعادل.

 

از فواید دیگر ورزش افزایش پیلاتیس تحرک مفاصل را می توان نام برد.

 

 حجیم کردن فضای ریه و افزایش قابلیت تنفس.

 

 تقویت سیستم قلبی- عروقی.

 

احتمال آسیب دیدگی در ورزش پیلاتس بسیار کم است. علاوه بر این پیلاتس با افزایش دامنه حرکتی مفاصل و عضلات احتمال آسیب دیدگی را در سایر ورزش ها کاهش می دهد.

 

 از بین بردن درصد جراحت و آسیب پذیری.

 

 بعد از انجام حرکات پیلاتس خواب بهتری خواهید داشت.

 

ورزش پیلاتس سبب کاهش استرس و عصبانیت و خستگی و در نتیجه داشتن زندگی پرنشاط می شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟