رکنا: این خانه جلبکی قدیمی در دانمارک به قیمت 415 هزار دلار به فروش گذاشته شد.