یونیسف در یک آزمایشی اجتماعی از دختربچه ای 6 ساله کمک گرفت تا واکنش عابران را نسبت به گم شدن یک کودک کم سن و سال با ظاهری مرفه و تمیز، یا کثیف و نامرتب بسنجد.

این آزمایش که در برابر دوربین های مخفی صورت گرفت نشان داد که شهروندان گرجستانی وقتی این دختر که خود یک هنرپیشه است با لباس مرتب ایستاده است، می بینند و مورد توجه قرار می دهند. اما در همان مکان وقتی با لباس کثیف و نامرتب ایستاده است هیچکس نزد او نرفته و از وضعیتش سوالی نمی کنند.

بخش دردناک این آزمایش در رستوران است، وقتی دختر 6 ساله با ظاهری مرفه در کنار میز آنان می نشیند مورد توجه و حتی نوازش و تعارف غذا قرار می گیرد اما وقتی با لباس فقیرانه می رود از سر هر میزی رانده می شود این اتفاق دردناک تا جایی پیش می رود که هنرپیشه 6 ساله تحملش از تحقیر شدن تمام شده و با ناراحتی و گریه از رستوران خارج می شود.

به راستی در برابر کودکان چگونه رفتاری را مورد توجه قرار خواهید داد؟