ساحل در خلیج فارس به رنگ خون درآمد

ساحل در خلیج فارس به رنگ خون درآمد

آیا این خبر مفید بود؟