به گزارش رکنا، طی تماس تلفنی اهالی کوی شاه عباس خرمشهر در ساعت 22:10دقیقه سه شنبه گذشته مبنی بر اقدام به سرقت مسلحانه دراین منطقه خبر دادند.

بلافاصله مأمورین کلانتری 12این شهرستان به محل اعزام شدند و مشاهده شد که پسرجوانی در محاصره اهالی کوی شاه عباس قرار گرفته  در این رابطه مردی جوان که کارمند یکی از ادارات دولتی است بامراجعه به مأمورین اظهار داشت که در ساعت 22:00 برای انجام کاری بهمراه همسرش به منزل مادرزنش مراجعه کرده و خودش نیز درخودرو منتظر همسرش بوده  که پس از 10 ثانیه پسر جوانی با در دست داشتن سلاح وینچستر کوتاه معروف به (شورشی)وارد خودروام شد.

این سارق از من خواست تا بدون سر و صدا حرکت کنم و شخص دیگری که کلت به کمر داشت سوار بر موتورسیکلت آن طرف تر ایستاده بود .

وی گفت : از شخصی که در خودروام بود تقاضا کردم که اجازه دهد از خودرو پیاده شوم که وی مرا از خودرو پیاده کرد  و پشت فرمان خودرو نشسته و قصد فرار با ماشینم را داشت و راننده موتورسیکلت که گمان می کرد خودرو را دوستش با موفقیت به سرقت برده از محل دور شد. در حالیکه  من از در پشت سوار ماشین شده بودم و با سارق جوان درگیر شدم .

خیلی زود سارق  را خلع سلاح کردم و به دلیل سرو صدای صورت گرفته همسایه ها و اهالی محل به داخل کوچه ریختند و کمکم کردند.

سارق جوان دستگیر شد و مأمورین او را به کلانتری 12خرمشهر تحویل دادند.

متهم که23ساله است و اهل منطقه جرم خیز سلیچ آبادان ،  در یک داستان سرای اعلام داشت که جلوی درب مغازه دایی اش در آبادان ایستاده بودم که یکی از دوستان خرمشهری  باموتورسیکلتش به سمت وی آمده وبایکدیگر به خرمشهر آمدند.

وی در ادامه بازجویی هایش گفت در حال پرسه زنی در خیابان بودیم که یک خودروی سمند را مشاهده کردیم که یک زن و مرد جوانی سرنشینان آن خودرو بودند دوستم بدون آنکه به من چیزی بگوید خودرو زن و مرد جوان را تعقیب کرد  سپس زمانیکه زن جوان از خودرو بیرون آمد و وارد یک خانه شد دوستم یک سلاح وینچستر شورشی 6تیر را به من داد و با تهدید از من خواست تا  سمند را با صاحبش بدزدم و گرنه با کلت کمری مرا می زند.

من نیز وارد خودرو شدم که راننده از من خواست تا با اوکاری نداشته باشم و من نیز دلم به حال وی سوخت و اجازه دادم از خودرو پیاده شود اما زمانی که خواستم با خودرو فرارکنم صاحب ماشین از پشت گلویم را گرفت و نزدیک بود خفه شوم و اهالی محل نیز آمدند و به ناچار خود را تسلیم کردم .

همدستم نیز از محل متواری شد که متهم با دستور بازپرس شعبه 1دادسرای خرمشهر روانه زندان شد و تلاش برای دستگیری همدست متهم در حال پیگیری است.

علی رنجکش

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟