جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت برای نخستین را در اختیار خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج قرار داد.

این فهرست به دو بخش تقسیم می شود. بخش نخست مربوط به کسانی است که بر اساس شواهد و قرائن احتمال دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد.

بخش دوم مربوط به اسامی مدیرانی است که بر اساس مدارک موجود ظن قوی در مورد دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد.

فهرست افرادی که بر اساس شواهد و قرائت احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت آنها وجود دارد به این شرح است:

لیست افراد دو تابعیتی بر اساس شواهد و قرائن

تابعیت1

لیست افراد دو تابعیتی بر اساس شواهد و قرائن

تابعیت21

لیست افراد دو تابعیتی بر اساس شواهد و قرائن2

تابعیت3

لیست افراد دو تابعیتی بر اساس شواهد و قرائن3

تابعیت4

لیست افراد دو تابعیتی بر اساس شواهد و قرائن 4

تابعیت 5

فهرست افرادی که بر اساس مدارک موجود ظن قوی برداشتن تابعیت مضاعف یا اقامت آنها وجود دارد به این شرح است:

تابعیت 6

تابعیت7

تابعیت8

تابعیت9

تابعیت10

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

منبع: موج

 

 

آیا این خبر مفید بود؟