گودرزی در ادامه گفت که در تشخیص هویت 2 فرضیه ارائه شده است: نخست آنکه گلوله مستقیم شلیک شده و با عبور از دست به سینه برخورد کرده است دوم اینکه گلوله یا به سقف و یا به کاشی ها برخورد کرده که بعد از کمانه کردن از بالا به صورت کج وارد سینه و با عبور از قلب در پهلوی سمت چپ توقف کرده است .

وی بیان کرد: در محل قتل گفتند گلوله مستقیم شلیک شده و مدور است اولین دلیل مدور بودن جای گلوله است اما تیم پزشکی قانونی گفتند محل شلیک بیضی بوده( غیر مستقیم تیراندازی شده) است . اسلحه کالیبر 9 از آن فاصله که تیراندازی شده باید از آن طرف بدن خارج می شدکه این اتفاق نیفتاده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟