حمید گودرزی در سومین جلسه دادگاه نجفی

در این جلسه دادگاه بالشت سوراخ و گلوله مچاله مهمترین استاد به حساب می آیند! بالشت سوراخ نشان می دهد نجفی برای قتل میترا استاد تصمیم قطعی داشت و از بالشت به عنوان صدا خفه کن اسلحه استفاده می کند و گلوله مچاله شده هم نشان می دهد شلیک مستقیم نبوده است و قتل می تواند اتفاقی و با کمانه کردن گلوله باشد.گارشناس اسلحه می گوید مچاله شدن گلوله بخاطر بافت قوی بدن میترا استاد بوده است چرا که نوک گلوله سالم است اما وکیل نجفی با استفاده از سال ها تجربه و علم اسلحه شناسی می گوید گلوله نباید در بدن مچاله شود.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟