آب در فال قهوه : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در حل مشکلات.

اتومبیل در فال قهوه : دلیل بر آن باشد که آرزو دارید به یک سفر دور و دراز بروید.

پرنده در فال قهوه : خبر خوش – ملاقات های سودمند و شادی بخش و ارمغان خوبی در راه دارید.

تبر در فال قهوه : مثل فردی که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند، شکست خواهید خورد.

جعبه در فال قهوه : داشتن همسری خوب و باوفا که در سختی ها بهترین مشاورتان است.

حصار در فال قهوه : در بند قرار گرفتن – جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

ستاره در فال قهوه : مقام و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات می کنید.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟