شتر مرغ : سفری بسیار جالب و پر از هیجان در پیش دارید. به احتمال زیاد به کشوری دیگر می روید. زندگی خوب

ببر : دشمن شجاع و جسوری داری. باید مراقب باشی. اگر حواست باشد از خنجر اطرافیان در امان می مانی.

حب : درمان- شفای بیماری- از بیمارستان به سلامت مرخص می شوی - گره از کارهایت باز می شود

قیچی : از عزیزانت دور می شوی - کشمکش و اختلافات جدی خانوادگی - نشانه جدایی از شریک عاطفی است.

ترازو : نشانه عدالت است- از انصاف داشتن در کارها حکایت دارد - احضار به دادگاه و حل شدن یک مشکل بسیار مهم.

عینک : انسان های باهوش و باسیاست - مثبت بینی و به درستی داوری کردن - عدالت.

پول : از نظر مالی حواست خیلی جمع باشد - موضوعی آزارت می دهد و سخت ذهنت را به خود مشغول ساخته.

آب فشان: جشن و شادی - به زودی خوشحال می شوی و خبرهای غافلگیرکننده ای می شنوی.

دهان : زندگی راحت و خوب داشتن - نماد بحث و جلسات مهم - فاش شدن اسرار پنهانی - حرف های مفیدی به گوشت می رسد.

لب : نشانگر صمیمیت و دوستی است - بسیار محبوب می شوید - از طعنه و کنایه شنیدن اطرافیان نترسید.

ابرو : ایمان و توکل شما بسیار زیاد است - نماد خوش قلبی و افکار پاک داشتن.

پلنگ : فردی قصد دشمنی با شما را دارد - مراقب باشید تا آزار نبینید. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟