زندگی با یک شریک را با ۱۶ سوال طلایی بسنجید

مقیاس پاسخگویی و عدم حساسیت به اینکه همسرم اغلب مرا دوست دارد یا نادیده می‌گیرد یا احساساتم را درک می‌کند، آیا حمایتگر من است یا نه؟ ذهن زوج‌ها را آرام می کند.

به گزارش رکنا، زمانی که در رابطه و زندگی مشترک هر یک از زوجین بدانند همسرشان در شرایط مختلف چه می خواهد ،چقدر او را دوست خواهد داشت و مسائل نگران کننده زندگی نمی تواند آنها را از یکدیگر دور کند . و اینکه همسرش به حرف های او گوش خواهد داد، او را جدی خواهد گرفت ، رابطه را به مسیر درست و آرامی هدایت خواهد کرد.

مطالعات نشان می‌دهد عدم درک کافی و پاسخ ندادن زوجین به نیازهای یکدیگر تا حدی موجب فرسودگی روانی و رابطه و زندگی مشترک و رابطه خواهد شد بنابراین یکی از مقیاس های مهم مورد بررسی در رابطه و زندگی مشترک مربوط به این مسئله است. بر این اساس در یک نمونه ای که شامل زوج‌های ۱۸ تا ۶۰ ساله می شد به یک پرسشنامه ۱۶ سوالی به بررسی پرداختند.

این سوال ها شامل:

۱- واقعاً به من گوش می دهد؟

۲- به نظر می‌رسد آنچه فکر می‌کنم و احساس می‌کنم علاقمند است؟

۳- او مرا درک می‌کند؟

۴- سعی می‌کند مرا و نیازهایم را ببیند.

۵- به نیازهای من توجه دارد؟

۶- پاسخگوی نیازهای من است؟

۷- نگرانی هایم را جدی می گیرد؟

۸- دیدگاه من را می فهمد؟

۹- نگرانی‌های من را می‌پذیرد و احساساتم را به تمسخر نمی‌گیرد؟

۱۰- به جنبه های حاشیه ای توجه نمی‌کند و عمیقاً مرا می بیند؟

۱۱- کمک می‌کند تا بتوانم نگرانی هایم را برطرف کنم؟

۱۲- چیزهایی را که برای من مهم است نادیده می‌گیرد؟

۱۳- نیازها و خواسته های درک می کند؟

۱۴ آن ها را جدی می‌گیرد؟

۱۵ -حرفهای مرا نمی شنود؟

۱۶- وقتی در مورد چیزی احساس نگرانی و استرس می کنم با حرف هایش آن را بدتر می کند؟

بررسی این ۱۶ سوال که با مقیاس خاصی نمره گذاری می شود به زوج ها کمک خواهد کرد تا بتوانند در این مورد به موقعیت بهتری دست یابند. محققان با جمع آوری داده ها متوجه شدند عدم احساس ادراک و درک همسر می‌تواند به رابطه و زندگی مشترک و زوج ها کمک کند تا بتوانند در این مورد به موقعیت بهتری دست یابند .برای ورود به صفحه ی اینستاگرام کلیک کنید.

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟