خواب بچه گوریل در آغوش مادرش + عکس

این بچه گوریل هم مانند بسیاری از موجودات دیگر از مهر مادری بهره مند شده است. آرامش بچه گوریل در آغوش مادر در این عکس کاملا ملموس است. مهر مادری در همه مخلوقات خدا وجود دارد. این گوریل مادر در حال لالایی خواندن برای بچه گوریل است.

آیا این خبر مفید بود؟