نحوه تنیدن تار توسط عنکبوت

عنکبوت در شبکه خود گیر نمی‌کند، زیرا از نخ‌های چسبنده دوری می‌کند.

به گزارش رکنا ، چرا عنکبوت در شبکه خودش گیر نمی‌کند؟ عنکبوت با ساختن یک کره یا یک چرخ، مانند یک صفحه، با کشیدن نخ از spinnerets در انتهای بدن خود، رشته‌ای از ابریشم را شروع به تولید می‌کند. این رشته‌ها تا زمانی که به پوششی همانند گیاه برسد، همه چیز از آن رد می‌شود.

عنکبوت آن را به داخل می‌کشد و انتهای دیگر آن را متصل می‌کند. رشته‌های شعاعی مانند پره‌های چرخ از مرکز این خط اصلی به پوشش گیاهی اطراف متصل می‌شوند. عنکبوت سپس دور چرخ را چرخانده و ابریشم را به خطوط شعاعی متصل می‌کند تا زمانی که وب کامل شود.

حل کردن نخ ها با بزاق عنکبوت

نخ‌ها را با فک پایین برش نمی‌دهد بلکه آن‌ها را با استفاده از بزاق حل کرده و با خوردن آن، ابریشم اضافی را بازیافت می‌کند. برخی از نخ‌ها در قطرات چسب پوشانده شده اند.

عنکبوت در شبکه خود گیر نمی‌کند، زیرا از نخ‌های چسبنده دوری می‌کند. روی پا‌های عنکبوت روغن و مو‌های خاصی وجود دارد که مانع از گیر افتادن آن می‌شود.

سرانجام، ماهیت شیمیایی چسب به گونه‌ای است که با کشیدن خیلی آرام، یک پای محصور شده از آن میتواند عبور کند. اما فقط در صورت کشش سریع یا بی حرکتی، چسب برای به دام انداختن بدن سخت می‌شود و به عبارتی کار می کند، درست برای صید حشرات پرنده.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟