دست هایش می لرزید و سرما سرمایش می شد. مثل همیشه بساط مواد مخدرش را پهن کرد تا خودش را بسازد اما دقایقی بعد حالش وخیم شد و به اغما رفت.

پرده دوم: روز از نیمه گذشته بود که مردی جوان سراسیمه گوشی تلفن همراه را برداشت و به پلیس ١١٠زنگ زد و با صدایی بغض آ لود، تند و درهم و شکسته حرف می زد. کاربر سیستم فوریت های پلیسی مشهد از او خواست خونسردی اش را حفظ کند. جوان بیست و هشت ساله نفس عمیقی کشید و دوباره گفته هایش را تکرار کرد: «حال همسرم خیلی وخیم است، خواهش می کنم به دادمان برسید.»

دقایقی بعد آ مبولانس فوریت های پزشکی ١١۵خیابان های شلوغ شهر را به سرعت پیمود و در کوچه ای واقع در حاشیه شهر توقف کرد. امدادگران اورژانس ١١۵بلافاصله خود را بالای سرزن جوان رساندند.

پیکر نیمه جان زن بیست و پنج ساله به بیمارستان انتقال یافت اما تلاش پزشکان مؤثر نبود و او جان خود را از دست داد. مرد بیست و هشت ساله که گریه امانش نمی داد و به سختی حرف می زد ادعا کرد همسرش به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشته و قرص متادون مصرف می کرده است.

جسد زن جوان با دستور مقام قضایی برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و دفتر زندگی او برای همیشه بسته شد و این گونه بود که بار دیگر مرگ یکی از قربانیان اعتیاد به دست دیو افیونی رقم خورد.

پرده سوم: مرد بیست و هشت ساله که با شنیدن خبر مرگ شریک زندگی اش دچار تألم روحی شدیدی شده بود و تاب این مصیبت را نداشت گفت: «با هزار امید و آ رزو به خواستگاری اش رفتم و ازدواج کردیم. زن خوبی بود. آ رزوهای قشنگی داشت و همیشه از آ ینده ای رؤیایی برایم حرف می زد. اما متأسفانه هم نشینی با دوست هایش باعث شد به دام مواد مخدر بیفتد. این هم آ خر و عاقبت زندگی مان در شهر غریب» او اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد: «باید جسدش را تحویل بگیرم و برای خاک سپاری به شهر خودمان برگردیم. ما با هم به اینجا آ مدیم. نفرین به این اعتیاد، لعنت به کسانی که موادمخدر را توزیع می کنند.»با انتقال جسد متوفی به پزشکی قانونی پرونده او در مرکز پلیس آگاهی مشهد تشکیل و تحقیقات در این باره ادامه دارد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

متین نیشابوری

آیا این خبر مفید بود؟