عهد شکنی طالبان

به گزارش رکنا، میشل باشله ، کمیسر عالی حقوق بشر گفت از زمانی که طالبان قدرات را در دست گرفته، افغانستان وارد "مرحله جدید و خطرناکی" شده است.

او در شورای حقوق بشر در ژنو گفت: برخلاف تضمین هایی که طالبان درباره حفظ حقوق زنان داد، در سه هفته گذشته ، زنان بتدریج از عرصه جامعه حذف شده اند.

باشله نسبت از ترکیب دولت طالبان و عدم حضور زنان و تسلط قوم پشتون هم ابراز نگرانى کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟