به گزارش رکنا، دریافت شبای مشمولان سهام عدالت که تا کنون موفق به ثبت شماره شبای معتبر بانکی خود نشده اند در این سامانه به طور موقت فعال گردید.

لذا کلیه مشمولانی که تا کنون در سامانه سهام عدالت به طور موقت موفق به ثبت شماره شبای بانکی خود در این سامانه به نشانی www.samanese.ir نشده اند از 11 دی ماه سال جاری می توانند نسبت به ورود و ثبت شماره شبای معتبر بانکی خود برای واریز سود سهام عدالت در سامانه مذکور اقدام نمایند. بدیهی است پس از راستی آزمایی شماره شبای بانکی ثبت شده توسط بانکهای عامل، سود عملکرد سال 1395 و در مرحله بعد سود عملکرد سال 1396 این دسته از مشمولان توسط سازمان خصوصی سازی به حساب آنان واریز خواهد شد.

این گزارش می افزاید: همچنین اقدامات آماده سازی جهت واریز سود سهام سال 1396 شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت ویژه گروه مشمولان روستائیان و عشایر سراسر کشور در سازمان خصوصی سازی در حال انجام است و پس از اقدامات صورت گرفته، بزودی سود این گروه از مشمولان شامل روستائیان و عشایر کشور نیز با اطلاع رسانی قبلی از سوی این سازمان به حساب این گروه واریز خواهد شد.

بنا به این گزارش ، سازمان خصوصی سازی به مشمولانی که تاکنون اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود ننموده اند توصیه نموده است از فرصت محدود ایجاد شده در جهت وارد نمودن و ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام و بهره برداری نمایند. خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

آیا این خبر مفید بود؟