سهام عدالت

    1585

    سهام عدالت طرحی بود که در راستای خصوصی‌سازی و کمرنگ‌ کردن نقش دولت در اقتصاد اجرایی شد. در این طرح، سهام بعضی از شرکت‌ ها و کارخانه‌ ها و بنگاه‌ های اقتصادی دولتی به اقشار کم‌ درآمد جامعه تعلق گرفت. مدیریت این سهم‌ ها را شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری استانی به عهده گرفتند و سود، به صورت سالیانه به حساب مردم واریز می‌شد. سال 99، فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شده است و مردم می‌توانند انتخاب کنند که شخصا مدیریت پورتفوی خود را به عهده بگیرند و طیق زمان‌ بندی اعلام‌ شده، به خرید و فروش بپردازند.

    نتیجه جستجو :

    ادامه