پرونده کدخبر: 248 ارسال پرینت 5

رکنا: پلیس آکسفورد شایر، دو سارق حرفه‌ای را که با شگرد خاصی اتومبیل‌های رنج‌روور را می‌دزدیدند، بازداشت کرد.

به گزارش پلیس، متهمان «ناتان بتیس» 27 ساله و «علی لیاکوات» 29 ساله از طریق یک وب‌سایت با حیله‌گری، اتومبیل‌های رنج‌روور فروشی را شناسایی می‌کردند و آدرس فروشنده را به دست می‌آوردند.

آنها به عنوان خریدار اتومبیل موقعیت را می‌سنجیدند و از کلید اتومبیل شبیه‌سازی می‌کردند و در فرصت مناسب اتومبیل را می‌دزدیدند.

صاحب اتومبیل هنگام تست اتومبیلش توسط دزدان کاملاً بی‌خبر بوده که آنها در حال نمونه‌برداری از کلید اتومبیل هستند.

پلیس می‌گوید: روش دزدان بسیار جدید و جالب بوده است، آنها حرفه‌ای بودند و با شیوه خاص خود اتومبیل‌های گرانقیمت رنج‌روور را می‌دزدیدند.

«راب کلارک» از پلیس میدلندز می‌گوید: دزدان از صاحب اتومبیل می‌خواستند تا هنگام خرید با خودرواش دوری بزنند، آنها در همان زمان از کلید الگو برمی‌داشتند و چند روز بعد سراغ اتومبیل می‌رفتند و آن را می‌دزدیدند.

قاضی پرونده برای هر یک از دزدان 15 سال زندان تعیین کرده است.

ناتان بتیس، 27 سالهارسال نظر