دفترچه سوالات کنکور 1400 منتشر شد

امروز دومین روز برگزاری کنکور 1400 بود. در این روز داوطلبان گروه های علوم انسانی و ریاضی در کنکور 1400 شرکت کردند. در کنکور 1400، تعداد 142 هزار و 62 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و 370 هزار و 112 نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت داشتند. راس ساعت 8 صبح روز گذشته و با برگزاری آزمون گروه آزمایشی هنر کنکور 1400 آغاز شد. فردا نیز داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی و پس فردا داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در کنکور 1400 شرکت می کنند.

به گزارش رکنا، رقابت داوطلبان ۲ گروه آزمایشی علوم ریاضی و  فنی با ۱۴۲ هزار و ۶۲ داوطلب و داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با رقابت ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ نفر از ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه ۱۰ تیرماه برگزار شد.

در گروه علوم ریاضی و فنی ۵۰ هزار و ۵۵۷ نفر دختر و ۹۱ هزار و ۵۰۵ نفر پسر هستند، همچنین در گروه علوم انسانی ۲۱۹ هزار و ۹۵ نفر از داوطلبان را دختران و ۱۵۱ هزار و ۱۷ نفر را پسران تشکیل می دهند.

آزمون سراسری ۱۴۰۰ تعداد یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ داوطلب دارد که تا روز شنبه ۱۲ تیرماه برای تصاحب یک میلیون و ۹۰ هزار صندلی به رقابت می پردازند؛ این میزان از ظرفیت پذیرش با احتساب صندلی های دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش رکنا، سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی شامل دفترچه عمومی، دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیرانگلیسی، دفترچه اختصاصی و دفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی می شود.

همچنین دفترچه عمومی، دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان هاری خارجی غیرانگلیسی به کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی اختصاص دارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟