راه اندازی سامانه ثبت عوارض واکسیناسیون

به گزارش رکنا، شریفی زارچی، رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت :سامانه خوداظهاری عوارض احتمالی واکسیناسیون ذیل نشانی salamat.gov.ir راه‌اندازی شد.

تمام کسانی که واکسینه شده اند می توانند با مراجعه به سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت عوارض احتمالی رخ داده را گزارش کنند.

 

آیا این خبر مفید بود؟