کاهش تعداد پرستاران علت افزایش مرگ و میر بیماران کووید_19 / تعداد پرستاران ایران نصف کف استاندارد جهانی است

پرستاران/ به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اگر قراردادی 90روزه بسته شود، کارفرما باید تمام مزایای را بپردازد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آن که مزایایی به پرستاران نپردازد، قراردادها را یک روز کمتر منعقد کرد. اما این پرستاران بودند که به دلیل حمایت مردم کشورشان از مزایا گذشتند و به بیمارستان رفتند تا کرونا را شکست دهند. وزارت بهداشت با آن که قول داده بودند که پرستاران 89روزه در اولویت استخدام قرار می گیرند، پس از 89روز دقیقا زمانی که تعداد مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا کاهش یافت، این پرستاران را تعدیل کردند. با افزایش ناگهانی ابتلا به بیماری کرونا نقش پرستاران تعدیل شده پررنگ تر از همیشه به نظر رسید.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستاری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره پرستاران قرارداد 89روزه گفت: ما همیشه شنیده ایم که افرادی که در حوزه سلامت و امنیت مشغول به فعالیت هستند باید استخدام شوند تا انگیزه و پشتوانه بوده و در بحران ها راه قانونی برای رها کردن شغل خود را نداشته باشد. این اتفاق رخ نداده است و دو دولت یازدهم و دوازدهم، به جای 3000پرستاری که سالانه بازنشسته شده، کسی استخدام نشده است.

تمدید نشدن 2هزار پرستاران با قراردادها 89 روزه

وی افزود: در این دو دولت چیزی بالغ بر 25 تا 30هزار تخت بیمارستانی اضافه شده است و حداقل به ازای هر تخت باید دو پرستار استخدام کنند در حالی که طی 7 سال گذشته 3هزار پرستار استخدام شده است. در سال سال 97 نیز جلساتی با دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اعلام کردیم که اگر سالانه 10هزار پرستار استخدام کند تا به شرایط معمولی می رسد. سال 98 حدود 4800 پرستار گرفتند.

تابستان بیاید کرونا تمام می شود

دبیرکل خانه پرستاری با بیان این که در اسفندماه قرارداد 2هزار پرستار شرکتی تمدید نشد، گفت: اما وزارت بهداشت عدم تمدید قرارداد هزار پرستار را اعلام کرد. وزارت بهداشت فکر کرد تابستان می آید و کرونا تمام می شود به همین دلیل با پرستار 89روزه برخورد مناسبی نکرد و قرارداد آنها را تمدید نکرد. 40هزار پرستار انگیزه ای برای کار در بیمارستان های ایران ندارند. در مقابل پرستارهایی هم هستند که به دلیل نیاز مالی درخواست بستن قراردادهای 89روزه را دارند. بنابراین قراردادهای 89روزه تقاضا دارد و پرستاران برای این قراردادها ثبت نام کرده اند.

برنامه 3 ماهه مبارزه دولت با کرونا تمام شد

وی تاکید کرد: افزایش مرگ و میر به دلیل کاهش پرستار رخ داده است. با وجود آن که مسئولان اعلام کردند اقدامات ایران در مبارزه با کرونا باید الگوی دیگر کشورها قرار گیرد، اما با استخدام سه ماهه پرستاران مشخص است که برنامه دولت برای مبارزه با کرونا 3ماهه بود نه بیشتر. در حقیقت محاسبات مشاوران دولت اشتباه بود و در پیک بیماری کرونا، با کمبود پرستار روبرو شدند. اگر پرستار به اندازه کافی باشد و پرستاران بتوانند استراحت درستی داشته باشند آمار مرگ و میر کاهش می یابد. اگر تعداد پرستاران یک بخش 25بیمار داشته باشد، افزایش یابد مرگ و میر آن بخش 15درصد کاهش می یابد. در حقیقت امروزه تعداد پرستاران ایران نصف کف استاندارد جهانی است و این امر طبق آمارهای جهانی باعث افزایش 15درصدی بیماران می شود.

پایین ترین دستمزد را پرستاران می گیرند

شریفی مقدم با بیان این که مسئولان دوباره تعریف از پرستاران را شروع کرده اند، افزود: هزار میلیارد تومان به پرستاران اختصاص داده است. این بودجه به هر پرستار 6میلیون تومان بابت کارانه معوقه یکساله پرداخت کردند. یعنی تیر 98 را پرداخت کرده اند در حالی که این پول در آن زمان ارزش بالایی داشت. این در حالی است که پزشکان ماهانه 2هزار میلیارد تومان دریافت می کنند. چرا سایر پرداخت ها که گاه به صدهزار میلیارد می رسد را رسانه ای نمی کند؟ فقط باید پرداختی به پرستاران را رسانه ای کنند؟ من به صراحت می گویم که پرستاران پایین ترین حقوق را دریافت می کنند و وزارت بهداشت دستور داده که دانشگاه های علوم پزشکی می توانند قراردادهای 89روزه را با پرستاران تا پایان بحران کرونا منعقد کنند. یعنی بعد از بحران کرونا می توانند این قراردادها را تمدید نکنند و عذر آنها را بخواهند.

 

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟