به گزارش رکنا، مغز ما یک چیز مرموز است.ما در مورد فضای بیرونی بیشتر از آنچه در درون سر خودمان است می دانیم. اما آنچه ما می دانیم این است که معماها و تست هوش ها می توانند به عملکرد بهتر مغز ما کمک کنند و تیز بمانند! درادامه چند معمای تصویری جالب برای شما آماده کردیم تا کمک کنیم نورون های مغز شما جرقه بزنند!برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

معمای شماره 1)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

معمای شماره 2)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

معمای شماره 3)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

معمای شماره 4)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

معمای شماره 5)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

پاسخ معماها :

معمای شماره 1)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

 

معمای شماره 2)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

 

معمای شماره 3)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

معمای شماره 4)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

 

معمای شماره 5)

معماهای تازه که فقط افراد باهوش جواب آن را می دانند! + پاسخ نامه

آیا این خبر مفید بود؟