در جدول زیر طول عمر حیوانات اهلی و وحشی را به طور تقریبی برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که ممکن است طول عمر حیوانات کمی با این اعداد متفاوت باشد.

5191147

پروانه هایی که به تازگی به تهران هجوم آوردند نامشان "رنگین بانو" است، نوعی پروانه زیبا که 12 ماه عمر می کند. این بانو زیبا به مدت کم از 9 ماه به شکل یک کرم زندگی خود را سپری می کند و پس از 2 هفته سپری کردن در پیله خود 3 ماه به شکل پروانه های زیبا زندگی می کنند.

طول عمر حیوانات -جدول طول عمر جانوران

ردیف نام حیوان عمر(سال)
۱ اسب ۳۰ سال
۲ بز ۱۵ سال
۳ پروانه ۲ ماه
۴ بلبل ۱۲ سال
۵ پشه ۶ ماه
۶ جغد ۳۵ سال
۷ کرگدن ۶۰ سال
۸ جوجه تیغی ۶۰ سال
۹ حلزون دو کپه ای ۱۰۰ سال
۱۰ کلاغ ۱۰۰ سال
۱۱ عقاب ۳۰ سال
۱۲ لک لک ۳۵ سال
۱۳ گوزن ۴۰ سال
۱۴ کبک ۱۵ سال
۱۵ مرغ ۱۵ سال
۱۶ خرس ۵۰ سال
۱۷ خرگوش ۷ سال
۱۸ روباه ۵ سال
۱۹ زنبور عسل ۱ سال
۲۰ سگ ۱۵ سال
۲۱ شیر ۵۰ سال
۲۲ گرگ ۱۲ سال
۲۳ اسب آبی ۴۰ سال
۲۴ شتر ۴۰ سال
۲۵ گربه ۱۵ سال
۲۶ گوسفند ۱۰ سال
۲۷ فیل ۹۰ سال
۲۸ میمون ۴۰ سال
۲۹ گاو ۲۵ سال
۳۰ مگس ۶ ماه
۳۱ ملخ ۱ سال
۳۲ موش ۵ سال
۳۳ نهنگ ۱۰۰ سال
۳۴ لاک پشت ۱۵۲ سال

۳۵

زرافه

۲۵ سال

آیا این خبر مفید بود؟