کدخبر: 425131 24288

رکنا: دبیر کمیته مدیرت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از افزایش احتمال بارش ها در استان تهران باتوجه به شروع فصول پاییز و زمستان و خطر طغیان رودخانه‌ها و سیلاب‌ها خبر داد.

فیلم پربازدید از سیل گذشته در شمال

به گزارش رکنا، "هژیر باقرنژاد" با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی Meteorology کشور مبنی بر احتمال بارش بیشتر از حد نرمال خصوصاً در فصل پاییزضرورت دارد اقدامات لازم به صورت جدی توسط واحدهای همکار و متولی حوزه رودخانه‌ها اعم از دفتر مهندسی رودخانه‌ها و امور تابعه، سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان و به‌ویژه شهروندان، مسافران و گردشگران مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم هوشیاری واحدهای همکار و متولی رودخانه‌ها گفت: این واحدها ضمن آمادگی کامل، به جهت پیشگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب و عبور ایمن سیلاب‌های احتمالی نسبت به رصد وکنترل وضعیت رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر مجاری آب تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای تهران و انجام اصلاحات احتمالی مورد نیاز اقدام نمایند.

وی افزود: ضمن بروز رسانی نقاط حادثه Incident خیزوسازه های متقاطع غیراصولی ساخته شده در مسیرجریان آب توسط سایر دستگاه ها و سازمان‌ها، باید اطلاع رسانی عمومی و اعلام به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و مرتبط در اسرع وقت صورت پذیرد.

باقرنژاد با بیان اینکه تابلوهای هشدار و آگاه سازی منصوبه درحاشیه رودخانه‌ها، کانال‌ها و مخازن سدها در صورت نیاز بازسازی و درصورت عدم کفایت تعداد تابلوها نسبت به نصب تابلوهای جدید اقدام شود، تصریح کرد: تیم‌های گشت و بازرسی آب‌های سطحی با حساسیت و دقت کامل اطلاعیه‌ها و هشدارهای سازمان هواشناسی و همچنین اطلاع رسانی‌های داخلی را مد نظر داشته و ضمن اطلاع رسانی به ساکنین حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، کانال‌ها و سایر مجاری آب و مسافران و گردشگران حوادث Accidents احتمالی را در اسرع وقت به مسئولین مربوطه گزارش می‌نمایند.

وی یادآور شد: توصیه می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌هایی (اداره راه استان تهران، شهرداری‌ها و...) که دارای سازه‌های متقاطع (پل، آبراهه و..) با رودخانه‌ها و سایرمجاری آب استان هستند، نسبت به پاکسازی و درصورت نیاز اصلاح اصولی آنها بمنظور عبور ایمن سیلاب‌های احتمالی و جلوگیری از عدم انسداد آنها در زمان وقوع سیلاب اقدام نمایند.

دبیر کمیته مدیرت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: همچنین شایسته است منابع طبیعی استان نسبت به تعیین، اطلاع‌رسانی واعلام عمومی درخصوص پهنه‌های لغزشی مشرف به رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر مجاری آب که احتمال ریزش و لغزش حین بارندگی و انسداد مسیر طبیعی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر مجاری آب را دارند اقدام نماید.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان ساکن درحاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌ها و گردشگران و مسافران به‌منظور پیشگیری ازافزایش تلفات وصدمات جانی ازاسکان، برپاکردن چادر وتوقف در حاشیه محل‌های ذکرشده بخصوص حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های انتقال آب جداً خودداری نمایند، گفت: شهروندان در صورت وقوع سیلاب و حضور در منطقه سیل زده ازمسیرهای ایمن به سمت ارتفاعات مجاورحرکت کنند.

وی همچنین ادامه داد: تأکید می شودکه عدم بارش در منطقه محل استقرار مسافران و گردشگران به منزله عدم وقوع سیلاب و طغیان رودخانه نیست. رودخانه‌ها خط القعر حوزه های آبریزچند صد کیلومترمربعی بالادست خود هستند و رواناب حاصل ازبارش ها را به پایین دست منتقل می‌کنند. بنابراین ممکن است چندکیلومتر بالاترازموقعیت ما بارشی باشدت زیاد اتفاق افتاده باشد و سیلاب حادث شده ما را با خطر بسیارجدی مواجه کند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود شهروندان عزیز از نزدیک شدن و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در مناطق درگیر بارش خودداری نمایند و نسبت به هشدارهایی که از سوی سازمان‌های مربوطه اعلام می‌شود، توجه جدی داشته باشند.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

آیا این خبر مفید بود؟

فیلم پربازدید از سیل گذشته در شمال

به گزارش رکنا، "هژیر باقرنژاد" با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی Meteorology کشور مبنی بر احتمال بارش بیشتر از حد نرمال خصوصاً در فصل پاییزضرورت دارد اقدامات لازم به صورت جدی توسط واحدهای همکار و متولی حوزه رودخانه‌ها اعم از دفتر مهندسی رودخانه‌ها و امور تابعه، سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان و به‌ویژه شهروندان، مسافران و گردشگران مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم هوشیاری واحدهای همکار و متولی رودخانه‌ها گفت: این واحدها ضمن آمادگی کامل، به جهت پیشگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب و عبور ایمن سیلاب‌های احتمالی نسبت به رصد وکنترل وضعیت رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر مجاری آب تحت پوشش شرکت آب منطقه‌ای تهران و انجام اصلاحات احتمالی مورد نیاز اقدام نمایند.

وی افزود: ضمن بروز رسانی نقاط حادثه Incident خیزوسازه های متقاطع غیراصولی ساخته شده در مسیرجریان آب توسط سایر دستگاه ها و سازمان‌ها، باید اطلاع رسانی عمومی و اعلام به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و مرتبط در اسرع وقت صورت پذیرد.

باقرنژاد با بیان اینکه تابلوهای هشدار و آگاه سازی منصوبه درحاشیه رودخانه‌ها، کانال‌ها و مخازن سدها در صورت نیاز بازسازی و درصورت عدم کفایت تعداد تابلوها نسبت به نصب تابلوهای جدید اقدام شود، تصریح کرد: تیم‌های گشت و بازرسی آب‌های سطحی با حساسیت و دقت کامل اطلاعیه‌ها و هشدارهای سازمان هواشناسی و همچنین اطلاع رسانی‌های داخلی را مد نظر داشته و ضمن اطلاع رسانی به ساکنین حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، کانال‌ها و سایر مجاری آب و مسافران و گردشگران حوادث Accidents احتمالی را در اسرع وقت به مسئولین مربوطه گزارش می‌نمایند.

وی یادآور شد: توصیه می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌هایی (اداره راه استان تهران، شهرداری‌ها و...) که دارای سازه‌های متقاطع (پل، آبراهه و..) با رودخانه‌ها و سایرمجاری آب استان هستند، نسبت به پاکسازی و درصورت نیاز اصلاح اصولی آنها بمنظور عبور ایمن سیلاب‌های احتمالی و جلوگیری از عدم انسداد آنها در زمان وقوع سیلاب اقدام نمایند.

دبیر کمیته مدیرت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: همچنین شایسته است منابع طبیعی استان نسبت به تعیین، اطلاع‌رسانی واعلام عمومی درخصوص پهنه‌های لغزشی مشرف به رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر مجاری آب که احتمال ریزش و لغزش حین بارندگی و انسداد مسیر طبیعی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر مجاری آب را دارند اقدام نماید.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان ساکن درحاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌ها و گردشگران و مسافران به‌منظور پیشگیری ازافزایش تلفات وصدمات جانی ازاسکان، برپاکردن چادر وتوقف در حاشیه محل‌های ذکرشده بخصوص حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های انتقال آب جداً خودداری نمایند، گفت: شهروندان در صورت وقوع سیلاب و حضور در منطقه سیل زده ازمسیرهای ایمن به سمت ارتفاعات مجاورحرکت کنند.

وی همچنین ادامه داد: تأکید می شودکه عدم بارش در منطقه محل استقرار مسافران و گردشگران به منزله عدم وقوع سیلاب و طغیان رودخانه نیست. رودخانه‌ها خط القعر حوزه های آبریزچند صد کیلومترمربعی بالادست خود هستند و رواناب حاصل ازبارش ها را به پایین دست منتقل می‌کنند. بنابراین ممکن است چندکیلومتر بالاترازموقعیت ما بارشی باشدت زیاد اتفاق افتاده باشد و سیلاب حادث شده ما را با خطر بسیارجدی مواجه کند.

وی درپایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود شهروندان عزیز از نزدیک شدن و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در مناطق درگیر بارش خودداری نمایند و نسبت به هشدارهایی که از سوی سازمان‌های مربوطه اعلام می‌شود، توجه جدی داشته باشند.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

: امتیاز : 1 تعداد رای : 1


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها