گزارش تصویری از بازار امروز تهران

به گزارش رکنا، بسیاری از کسبه تحت فشار افراد ناشناس مجبور به بستن مغازه خود شدند و عده ای نیز از هراس غارت شدن اموالشان مغازه های خود را بستند، در حال حاضر نیروی انتظامی امنیت محدوده بازار Store را تامین کرده است.

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

بازار تهران

آیا این خبر مفید بود؟