جدول زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه شهریور

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه شهریور از دو روز پیش آغاز شد. یعنی از روز 20 شهریور حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همواره براساس حروف الفبا پرداخت می شود. براین اساس پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق جدول زیر تا 31 شهریور ادامه دارد.

به گزارش رکنا، پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه شهریور از بیستم این ماه آغاز شد.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تا 31 شهریور ادامه دارد و بر اساس حروف الفبا بر اساس جدول زیر واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

 

آیا این خبر مفید بود؟