جزئیات رسوایی مدیر یک شرکت خودروسازی معروف

دادستـان عمومـی و انقـلاب مرکز اسـتان کـرمان با اشاره به بازداشـت مدیـر یک شـرکت خودروسازی در این استان گفت: در راستای رسیدگی به این پرونده و با دستورات قاطع قضایی، 42 هزار میلیارد ریال به بیت‌المال اعاده شده است.

 دادخدا سالاری در تشریح این خبر اظهار داشت: بر اساس رصد اطلاعاتی و مستندات جمع‌آوری شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر تخلفات شرکت‌های خودروساز در زمینه عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و ارجاع موضوع به بازپرس ویژه و براساس کارشناسی‌های انجام گرفته و تحقیقات بازپرس، و احراز تخلفات این واحد خودروسازی درباره عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، پرونده مربوطه مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

 بازداشت مدیر یک شرکت خودروسازی در کرمان

به گزارش رکنا، وی ضمن تاکید بر اینکه دستورات ویژه قضایی برای جلوگیری از ادامه تخلفات یک شرکت خودروساز، در جهت استیفای حقوق بیت‌المال صادر شده است، افزود: در روند رسیدگی به این پرونده به نحوی اقدام شد که ضمن رعایت مصالح عمومی و اجتماعی، به روند تولید این کارخانه خللی وارد نشود و کارگران این مجموعه نیز با مشکل مواجه نشوند که با همین رویکرد و بر اساس صدور دستورات قضایی و پیگیری‌های اداره کل اطلاعات استان کرمان زمینه‌ای فراهم شد که ضمن چرخیدن چرخ تولید، 42 هزار میلیارد ریال از حقوق عمومی به بیت‌المال اعاده شود.

اعاده 42 هزارمیلیارد ریال به بیت‌المال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه دستگاه قضایی استان کرمان در راستای رسیدگی به این پرونده بر اساس منافع عمومی اقدام کرده است، تاکید کرد: در این پرونده برای مدیر متخلف قرار متناسب قانونی صادر شده و بخشی از حقوق مردم و دولت به بیت‌المال اعاده شده است.

سالاری بیان کرد: تاکید اصلی دستگاه قضایی بر این است که ضمن حمایت از تولید و توسعه اقتصادی کشور، اجازه ندهد که حقوق عمومی مردم و بیت‌المال پایمال شود.

آیا این خبر مفید بود؟