قتل یک روشنفکر دیگر به قتل های زنجیره ای سعید امامی اضافه شد

قتل های زنجیره ای که در سال 77 اوج گرفت و پرونده های سیاسی جنجالی را رقم زد. اکنون در پرونده قتل های زنجیره ای که توسط سعید امامی شکل گرفته بود قتل های زنجیره ای یک روشنفکر نیز اضافه شده است . این روشنفکر در آذر سال 77 مرتبط با قتل های زنجیره ای کشته شده است. در دوران شکل گیری قتل های زنجیره ای چندین منتقد به یک شیوه کشته شدند.

روزنامه کیهان در خبر ویژه خود مدعی شد مرگ یک روشنفکر دیگر در آذر ۱۳۷۷ مرتبط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است.

به گزارش رکنا، در فتنه قتل‌های زنجیره‌ای، چند منتقد نجیب نظام به قتل رسیدند و فضای تبلیغاتی مسمومی ‌به راه افتاد. یکی از قربانیان این جنایت مشکوک، مرحوم دکتر مجید شریف، مترجم کتاب روشنگرانه و ضد صهیونیستی پروفسور روژه گارودی با نام «اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل- تاریخ یک ارتداد» بود. آقای یونسی که پس از کناره‌گیری وزیر وقت، وزیر اطلاعات شد، آیا بررسی مستقلی انجام داد که چرا باید مترجم کتاب ضد صهیونیستی در تهران ‌ترور شود؟

گفتنی است در پاییز ۱۳۷۷ چهارقتل سیاسی در تهران رخ داد. با پیگیری مطبوعات و سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت آشکار شد چند نفر از کادر وزارت اطلاعات در این قتل‌های خودسرانه دست داشته‌اند. با این خبر کیهان می‌توان گفت که این قتل‌ها دست‌کم ۵ مورد بوده است.

آیا این خبر مفید بود؟