علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن زندانی سیاسی در فشافویه و امکان ورود مجلس به این موضوع، گفت:

مجلس وظیفه ورود به این موضوع را دارد، کمیسیون امنیت ملی حتما باید هیاتی را برای تحقیق و ارایه گزارش تعیین کند.

سازمان زندان ها در این قضیه کوتاهی کرده و وزیر دادگستری هم باید پاسخگو باشد، زندان سیاسی را نباید در بند تبهکاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچیان قرار دهند تا چنین اتفاقی بیفتد. گاهی برای تنبیه متهمان سیاسی این کار را می کنند که کار بسیار بدی است و در واقع شبیه اقدامی است که در کهریزک انجام شده و بچه‌های جوان را در سال ۸۸ به زندان کهریزک که جای لات ها و قاچاقچیان بود منتقل کردند که آسیب های جدی دیدند.
به دلیل قتل فعال سیاسی رئیس سازمان زندان ها و وزیر دادگستری هر دو باید جوابگو باشند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟