به گزارش گروه ترجمه رکنا، معلم یک دبستان در یوتا به اتهام دست درازی به پسران ابتدایی دستگیر و زندانی شد.

به گفته خانواده یکی از قربانیان پسر او بعد از این که قربانی هوس های معلمش شد دچار فوبیا شده و بیش از اندازه از مردان غریبه و تنهایی می ترسد و همه این اتفاقات عواقب دست درازی های متعدد معلم هوسباز به او بوده است.

بر اساس گزارش پلیس، متهم پسران را مجبور می کرد به نوبت در زمین کلاس بنشینند و با انجام حرکات ناشایست جنسی نیاز های شنیع مرد هوسباز را رفع کنند.

مرد متجاوز، مکس بیدل 63 ساله اکثراوقات قبل از شروع درس در مقابل دانش آموزان الکل می نوشید و پس از این که به صورت کامل مست می شد پسران را وادار به همجنس بازی و حرکات جنسی می کرد.

متهم پس از دستگیری و اعترافات قربانیان به دادگاه منتقل شد و قاضی دادگاه متهم را به 6 سال زندان محکوم کرد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

آیا این خبر مفید بود؟