دادستان اردبیل با اعلام این خبرگفت : این افراد با خودروی شخصی مسافر سوار می کردند و با تهدید چاقو موبایل ، پول و سایر اشیای قیمتی مردم را از آن ها می گرفتند.
عتباتی افزود: این افراد به خفت گیری از 5 نفر اقرار کرده اند و تا امروز 5 نفر هم شاکی دارند .
وی تصریح کرد: یکی از اعضای این باند مالخر بوده که گوشی های موبایل سرقتی را خریداری می کرده است.
دادستان اردبیل با بیان اینکه مطابق مقررات سرقت Stealingمسلحانه 5 الی 20 سال حبس دارد ، اضافه کرد : مجازات خریدار اموال مسروقه نیز 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربهشلاق Whip است . خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

آیا این خبر مفید بود؟