فال ابجد امروز / 7 بهمن + فیلم
حجم ویدیو: 32.21M | مدت زمان ویدیو: 00:04:22

فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما : ج آ ب

تعبیر ابجد : قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگر نه پشیمان میشوی. بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر ابجد : از خصومت دست بردار و اگر قصد انجام کاری ناصواب داری، یا فکری بد در سر داری از آن دست بردار. از کسی که چشمانی کبود و رنگی سرخ دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا چند روز آینده به آن میرسی. صدمه ای متوجه توست. صدقه بده انشا الله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و در آمد حرام دوری کن. در همه ی کارها به خدا توکل کن.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر ابجد : نیتت بر آورده می شود و به آرامش و سلامت و سعادت میرسی. اگر بیمار هستی بهبود پیدا میکنی. اگر قصد معامله و خرید و فروش داری از آن سود خواهی برد. اگر قصد سفر تجاری داری سودبخش خواهد بود خلاصه اینکه هر قصد و نیتی که داری به آن عمل کن چون طالعت سعد است و همه چیز بر وفق مراد تو خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : ج ب آ

تعبیر ابجد : طالعت نیک است و با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی. تغییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی. به همه اعتماد نکن. چیزی یا خبری به تو میرسد که ممکن است خیلی با ارزش نباشد ولی تو را خوشحال میکند. آینده ی روشنی داری و برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده است اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : د ب ج

تعبیر ابجد : از چیزی دلخور یا غمگین هستی فکرش را از سرت بیرون کن. در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو می رسد. متواضع باش و تکبر را کنار بگذار. در چند روز آینده خبر خوشی به تو می رسد. اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی تو و هم دوست و آشنا می شود. به زودی کارها بر وفق مراد تو می شود.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ج د ج

تعبیر ابجد : فالت خوب است. اگر صبر داشته باشی به مقصود می رسی. گشایشی در کارت دیده می شود. باید برای رسیدن به مقصود خود همت و کوشش کنی. کسی با تو دشمنی می کند مراقب خودت باش. اگر گم شده ای داری آن را پیدا می کنی. اگر مسافر یا غایبی داری از او خبر به دست می آوری.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر ابجد : در این نیت که کرده ای هیچ خیری نیست ازآن چشم پوشی کن. اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است. باید صبر کنی تا گره کارت باز شود. با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز. به زودی تغییر محسوسی در زندگی ات پدید می آید به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : ب ج د

تعبیر ابجد : طالعت نیک است و نیتت بر آورده می شود. رازت را به کسی نگو. باید مراقب بدخواهان باشی. در کارت گشایش دیده میشود. به خداوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده. اطمینان داشته باش که روزهای بهتری در پیش خواهی داشت.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : ب ج آ

تعبیر ابجد : این قصد و نیتی که داری موجب تشویش و نگرانی تو میشود. پس آن را از ذهن و فکرت بیرون کن. اگر دیگران با تو موافق نیستند، تو دلتنگی مکن و خویشتندار باش. آنان عاقبت پشیمان خواهند شد. اگر مسافر داری و برایش دلتنگ هستی، به سلامت باز میگردد. در عبادت کوتاهی مکن و بدان که خداوند ناظر و حافظ توست. این را بدان که عاقبت کارها به نفع و دلخواه تو پیش میرود و تو به مقصود می رسی.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

ابجد فال شما : ج ج آ

تعبیر ابجد : نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده میشود. اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت. اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر است. به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به نیت و مراد دلت برسی.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ب آ ج

تعبیر ابجد : حاجت و آرزویی داری که برآورده می شود. گشایشی در کارت پیدا می شود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشکلی داری به زودی برطرف می شود. اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا می کنی. در طالعت فرزند زیاد دیده می شود. فرزندانی خوب و خوش قدم.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : ب ب د

تعبیر ابجد : چیزی حلال به تو رسیده و یا می رسد. گشایش در کارت پیدا شده ولی کسی از تو رنجیده خاطر است، از او دلجویی کن. افرادی تنگ نظر با تو دشمنی می کنند. به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی. در این نیت که کرده ای پا بر جا باش و به خداوند توکل کن. آنچه را که آرزو داری به آن می رسی انشا الله.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟