فال ابجد متولدین فروردین

فروردین

ابجد فال شما : ب ج د

تعبیر : طالعت نیک است و نیتت بر آورده می‌شود رازت را به فردی نگو . باید مراقب بدخواهان باشی در کارت گشایش دیده می‌شود به خداوند رحمان امیدوار باش و با توکل به او به کار و زندگیت ادامه بده. اطمینان داشته باش که روزهای خوب در راه خواهی داشت.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : ج ب آ

تعبیر : طالعت نیکوست با توکل به خداوند به خواسته ات می‌رسی تغییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی . به همه اعتماد نکن . چیزی یا خبری به تو می‌رسد که ممکن است خیلی با ارزش نباشد . ولی تو را خوشحال می‌کند، آینده ی روشنی داری ،برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ج آ ‌آ

تعبیر : به آنچه نیت کرده ای می‌رسی اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غصه و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن ، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است . به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو می‌رسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می‌آورد اگر در همه ی امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می‌رسی.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : نیت خوب کرده ای به خواسته و آرزویت می‌رسی. در روزی به رویت گشوده می‌شود و به سعادت و خوشی دست می یابی. اگر قصد سفر یا معامله ای داری  به آن عمل کن به نفع تو خواهد بود به دیگران اعتماد کنی اما رازت را به هر فرد مگو به زودی خبر خوشی به تو می‌رسد.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : آ ب آ

تعبیر : ایمانت را قوی کن. آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن . به زودی کارهایت سر و سامان می‌گیرد و به مرادت می‌رسی. البته با همت و اراده ی خودت. از آنچه که می‌ترسی، در امان میباشی به خداوند توکل کن.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر : آینده ی خوبی در انتظار توست اگر کمی همت کنی ، زندگی خوبی خواهی داشت راه موفقیت برای تو باز است اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت ترفند بد خواهان را پشت سر میگذاری و به مراد و خواسته ات میرسی .در همه ی امور به خدا توکل کن.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : ب آ آ

تعبیر : طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجا و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آن ها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود غیبت دیگران را نکن و به کار خود سرگرم باش تا آنچه را خداوند مصلحت میداند برای تو رخ دهد.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر : به زودی گره ی کارت باز می‌شود و به هر خواسته ای که داری میرسی.دوستان خوب داری به وقت نیاز با آن ها مشورت کن. تا حدی از شر بدخواهان در امان میباشی. در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده خواهی شنید . اگر آرزو و یا نیتی داری به آن میرسی. در کارهایت به خدا توکل کن تا به امید حق کارهایت درست به انجام برسد. رازت را به هر کس نگو خوددار باش و از بدی ها پرهیز کن . آنچه را که انتظار داری انشاءالله به زودی به دست خواهی آورد.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : آ ج ب

تعبیر : با این نیت که کرده ای به خواسته ات می‌رسی و خداوند تو را از غصه و رنج می رهاند ، پول و ثروت خوب نصیب تو می‌شود اگر با فردی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد.اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : نیت خوب کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می‌رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور.  اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است ، به شرط آنکه خود نیز همت کنی. اگر با کسی در گیر میباشی عاقبت به نفع تو پایان می یابد.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : د ب آ

تعبیر : طالعت روشن است.نگرانی را از خودت دور کن . کارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : نیت خوب کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می‌رسی . شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور.  اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت و سرمایه گذاری داری بخت با تو یار است ، به شرط آنکه خود نیز همت کنی. اگر با کسی در گیر میباشی عاقبت به نفع تو پایان می یابد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟