خفاش در فال قهوه :  شنیدن خبر ناگوار، عاقبت ناخوشایند، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

 

دست در فال قهوه : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید.

 

دیگ در فال قهوه : صاحب خانه، خدمتگزاری به فرد نیازمند و تهیدست.

 

زنبور عسل در فال قهوه : مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح.

 

سوسمار در فال قهوه : دشمن نادان (قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند از او دوری کنید).

 

شمشیر در فال قهوه :  (مبارزه با دشمن) با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیندازید.

 

عصا در فال قهوه : دیدار خوش - ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشان.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟