بطری در فال قهوه : به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

 

داس در فال قهوه : با رنج و زحمت, مالی یا نعمتی را به دست آوردن - درو کردن.

 

آفتابه در فال قهوه :راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

 

پاکت در فال قهوه : دریافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

 

قیچی در فال قهوه : جدایی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

 

مورچه در فال قهوه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید که موفق می شوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

 

پرستو در فال قهوه : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟