خرس در فال قهوه : تکیه گاه - باور متکی به چیزی یا کسی

 

قو در فال قهوه : ازدواج با عشق - متانت در رفتار

 

برج در فال قهوه : تصادف ناگهانی - دعوا - ترس - مقاومت - امید

 

گربه در فال قهوه :  طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت

 

سر انسان با دو دست دراز در فال قهوه : جسارت - باهوشی - دارای مقام ارجمند شدن

 

خورشید در فال قهوه :  روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای می رسید.

 

چوب در فال قهوه : نفاق و دوروئی است - چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟