چراغ در فال قهوه : (کدبانوی منزل است) زندگی خوش و راحتی داشتن (آسایش).

حوض در فال قهوه : (علم و دانش) از علم و دانش زیاد بهره مند شدن، علمتان افزونی می یابد.

خروس در فال قهوه :  نشانگر لذت های دنیوی و غرور است – اخطار و آماده باشی است برای شما.

پرنده در فال قهوه :  خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمغان خوبی در راه دارید.

بادام در فال قهوه : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به دست می آید: (مغز بادام طالع خوشی دارد).

سیب در فال قهوه : صاحب فرزند شدن، یا خبر خوشی از راه دور دریافت کردن.

شمشیر در فال قهوه : (مبارزه با دشمن) با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیندازید.  برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟