فال قهوه امروز / 5 اردیبهشت ماه

فال قهوه در بین بسیاری از افراد پرطرفدار است.

به گزارش رکنا، هریک از تصاویر زیر را در انتهای فنجان قهوه تان که نوشیده اید مشاهده کردید

کلید در فال قهوه : گشایش بخت - راه حلی برای مشکلات

خط تخم مرغی مقطع در فال قهوه : پایان امید - نامه رسیدن میهمان

صلیب و تاج در فال قهوه : مورد توجه و مطلوب واقع شدن

دهان در فال قهوه : گفتگو - بازگو شدن ناگفته ها

عصا در فال قهوه : تکیه گاه - باور متکی به چیزی یا کسی

نهنگدر فال قهوه : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

بالون در فال قهوه :  از جانب افراد زیادی توطئه - عشق نامناسب

آیا این خبر مفید بود؟