بینی در فال قهوه : قدرت تشخیص - حس فعال.

خرس در فال قهوه : تکیه گاه - باور متکی به چیزی یا کسی.

قو در فال قهوه : ازدواج با عشق - متانت در رفتار.

شتر در فال قهوه : ثروت ماندگار - خیر و برکت و روزی فراوان.

دهان در فال قهوه : گفتگو - بازگو شدن ناگفته ها.

خرس در فال قهوه : تکیه گاه - باور متکی به چیزی یا کسی.

عصا در فال قهوه : تکیه گاه - باور متکی به چیزی یا کسی.

هواپیما در فال قهوه : مسافرت هوایی راه دور - خبر از مسافر.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟